- +

Lærlinger er fremtiden! Publisert: 10.09.2014 11:24

De er viktige ambassadører for bedriften de jobber i, de sikrer kontinuitet og bidrar til erfaringsoverføring.

De bidrar til nyskapning, og de utfordrer og stiller spørsmål ved etablerte sannheter. Når fagarbeidere lærer bort må de tenke gjennom faget på en annen måte og sannsynliggjøre overfor seg selv og lærlingen bakgrunnen for at man jobber som man gjør. De skaper større mangfold blant de ansatte, og bidrar til at bedriften utvikler seg til en bedre bedrift. Bedrifter som bruker lærlingeordningen aktivt, vil stå sterkere i møte med fremtidens utfordringer.