- +

Oslo-skolen og entreprenørene samarbeider om rekrutteringstiltak - ruller ut storprogram til våren Publisert: 03.01.2018 16:21

Utdanningsetaten i Oslo og entreprenørene i hovedstaden har gått inn på et omfattende samarbeid for å øke interessen for bygg- og anleggsfagene. Etter en vellykket prøveperiode rulles det såkalte småhusprosjektet til våren ut til alle hovedstadens 9. klasser. AP-leder Jonas Gahr Støre er blant dem som har tro på konseptet.

– Dette er et eksempel på et godt samarbeid mellom kommune, skole, bransjen og bedrifter som går sammen for å øke rekrutteringen innen yrkesfagene, sier Støre til Byggeindustrien.

Han var en av flere politikere som fredag tok turen til Haugenstua skole på Stovner for å se på hvordan småhusprosjektet fungerer i praksis. Småhusprosjektet er et praktisk-teoretisk kurs for elever i 9. klasse. Konseptet er utviklet av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO)/Byggopp, og er tidligere benyttet i en rekke skoler i Østfold. Etter et tett samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og EBAO ble konseptet deretter testet ut flere ved skoler i hovedstaden våren 2017, og erfaringene fra dette arbeidet er så gode at småhusprosjektet til våren skal rulles ut ved alle skolene i Oslo våren 2018.

– Vi trenger langt flere fagarbeidere i Norge, og dette prosjektet vil på en god måte kunne være med å øke bevisstheten rundt yrkesutdanningen. Ikke minst er det positivt med et godt samspill mellom skolen og næringen. Det er meget viktig at bedriftene er med og stiller opp i et slikt prosjekt, sier Støre. Han mener at det har blitt en bedring rundt statusen og interessen for yrkesfagene den senere tiden.

– Vi har prioritert arbeidet med å øke interessen rundt yrkesfagene, og det er gledelig at vi ser en bedring i utviklingen. Men det er viktig at dette arbeidet forsetter. Vi har blant annet fremmet en rekke forslag for å få mer tyngde bak arbeidet med å få opp søkningen til yrkesfagene, men flere av disse er blitt stemt ned i Stortinget. Derfor kommer vi til å fortsette med dette arbeidet, legger Støre til.

Alle 9. klasser i Oslo
Småhusprosjektet går i praksis ut på at 9. klassinger benytter to hele skoledager på å sette seg inn i hvordan det er å bygge et hus. Dette skjer gjennom et småskala byggesett, der det blir en kombinasjon av teori- og praksisundervisning. I Oslo er det også slik at det er Byggopp og entreprenørbedriftene selv om stiller som instruktører til kurset.

– En rekke av medlemsbedriftene deltar i dette arbeidet, og totalt 40 instruktører fra virksomhetene skal bidra i undervisningen til våren, sier en fornøyd John Ivar Mejlænder-Larsen, adm. dir. i Peab AS og styreleder i EBAO. Han var også til stede på Haugenstua skole fredag, og fikk se hvordan dette foregår i praksis.

– Vi har jobbet med prosjektet i flere år, og det er meget positivt at dette nå fungerer og øker i omfang. Når vi nå får rulle ut satsingen til alle hovedstadens 9. klasser vil det forhåpentligvis gi konkrete resultater. Vi trenger langt flere søkere til bygg- og anleggsfagene, sier en optimistisk Mejlænder-Larsen.

Han er godt fornøyd med den positive responsen fra medlemsbedriftene.

– Det er meget viktig at virksomhetene og næringen selv stiller opp i dette arbeidet. Det viser at dette er noe som virkelig opptar næringens virksomheter, og det at vi selv er ute og snakker med elevene er avgjørende. Det finnes ikke noen bedre måte å nå ut til elvene for å fortelle om næringens behov og muligheter enn dette, mener han.

Stolt over samarbeid
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, er også full av lovord om samarbeidsprosjektet.

– Jeg er stolt over samarbeidet med Byggopp, og dette vil stryke arbeidet med yrkesveien og dermed kunne øke søknadstallene innen yrkesfagene, sier Dahl.

Hun peker på at det er viktig å komme inn i skolen med denne typen tiltak før elevene er i ferd med å avslutte skolegangen i 10. klasse, og at utrullingen i 9. klasse til våren vil bli en god løsning.

– Dessuten er det viktig at man har fått til en god balanse mellom det teoretiske og det praktiske, legger hun til.

Entreprenørbedriftene stiller med instruktører
Totalt får 16 elever per skole tilbud om å delta på kurset til våren. Tilbudet går ut til alle Oslos 49 ungdomsskoler.

– Det vil si at 800 Oslo-elever vil gjennomføre kurset i løpet av våren 2018, sier EBAO-sjef Ole Henrik Ystehede

I Oslo vil entreprenørbedriftene selv stille med instruktører. Til sammen 20 instruktørteam fra 15 bedrifter skal delta. Instruktørene (en fagarbeider og en lærling) vil gjennomgå instruktørkurs på Kuben Yrkesarena 14. februar, og selve kursene ute på skolene vil starte etter vinterferien

Bedriftene som stiller med team er Veidekke, Skanska, AF Gruppen, BetonmastHæhre, PEAB, NCC, BackeGruppen, Moderne Byggfornyelse, Realbygg, Alliero, NP Bygg, JM Norge, Asker Entreprenør, Bundegruppen og Georg Andresen & Sønner

– Avtalen om kurs mellom EBA Oslo, Akershus og Østfold/Byggopp og Oslo kommune gjelder i utgangspunktet for tre år, og evalueres deretter, legger Ystehede til.

 

Innhold og gjennomføring
Kurset består av teoridel (anvendt matematikk og tegningsforståelse tilpasset nivå på pensum) og en praktisk del (tilpasning og sammenføyning av materialer som etter tegning blir et lite hus i målestokk 1:10). Materialpakken er fra Ringerike fengsel, og det er trykket en bruksanvisning for hver elev. Kurset går over to dager og fire elever går sammen i grupper for å bygge småhusene.