- +

Asfaltfaget

asfalt 202

Asfaltøren planerer (jevner ut) underlaget, betjener asfaltblandeverk, utfører laboratoriearbeid, sørger for skilting, legger ut asfalt og betjener og vedlikeholder maskinelt utstyr.

Lagarbeid er viktig i et asfaltlag, og alfaltøren må ha gode samarbeidsevner. Asfaltfaget har utviklet seg raskt som følge av behovet for sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling. Asfaltdekkenes bruksområder bli stadig flere.

Se læreplan