- +

Banemontørfaget

banemont F8r 204

Banemontøren vedlikeholder og bygger nye jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. 

Arbeidet foregår vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid. Banemontørens arbeid krever stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt.

Se læreplan