- +

Betongfaget

st F8p 20av 20vegg
Betongfaget består av forskaling (bygging av støpeformer for betong), armering (plassering av forsterkende stål i byggeformene), og støping (fylle betong i støpeformene), og bygging av betongelementer på fabrikk.
Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen
bygge- og anleggsvirksomhet, og har utfordrende arbeidsoppgaver med bygging av blokker, forretningsbygg, broer og damanlegg. 
 
En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter.
 
Se film her!           
Se læreplan