- +

Fjell- og bergverkfaget

f rste salve

Fjell- og bergverkfaget omfatter boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med bygging av veier, tunneler og byggninger. 

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner.

Vei- og vannkraftutbygging i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen.

Se film her!

Se læreplan