- +

Trevare- og bygginnredningsfaget

Trevare- og bygginnredningsfagets sentrale arbeidsområder er produksjon av vinduer, dører, trapper og andre innredninger av tre.

Faget har utviklet seg fra et tradisjonelt håndverksfag, "snekkerfaget", til en industri med utstrakt bruk av maskiner og utstyr og bruk av moderne datateknologi. Trevarebransjen utnytte skogen som råstoffkilde, og faget skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Se læreplan