- +

Vei- og anleggsfaget

Brustøp

Vei- og anleggsfaget har varierte arbeidsoppgaver som oppmåling, grunnarbeid, transport og sprenging, forskaling, armering og støping. Vei- og anleggsarbeideren har en selvstendig jobb, bruker teknisk utstyr og avanserte maskiner, og må holde seg oppdatert på bruk og vedlikehold av ulike typer maskiner og utstyr.

Se film her!

Se læreplan