- +

BYGGOPP Skolen

Kursoversikt Byggoppskolen 2017.

Kursene holdes på Lærlingsenteret for Byggfag på Kuben, Kabelgata 10-12, om ikke annet er opplyst. Se kart. Se info om T-bane.

 

For tiden tilbys følgende kurs :  

Trappeforskaling - uttregning, oppmåling, bygging av enkel trapp med repot. Kurset består av en teoretisk gjennomgang først, men er i hovedsak et praktisk kurs. Arrangeres på våren i lærlingens siste læreår.

Fredrik_rett_vei.jpg

  

 

Kurs i grunnleggende tegningsforståelse - dette er et kurs for lærlinger betong- og tømrerfaget, og kurset arrangeres på høsten i lærlingens siste læreår. På kurset jobbes det mye hands on med tegninger fra nåværende eller tidligere byggeplasser.    

Eksamensforberedende kurs, er fagspesifikke kurs i tømrerfaget og betongfaget for voksne med lang erfaring, men som ikke har formalisert sin kunnskap gjennom fag- eller svennebrev, eller unge som må avlegge en faglig-teoretisk eksamen for å kunne avlegge den praktiske fag- eller svenneprøven. Kursene arrangeres to ganger i året, med første samling i slutten av januar, og i slutten av august, og fortsetter med 6 dagsamlinger fram til eksamen avlegges i desember og juni. Det er lærlingansvarlig i bedriften som melder på ansatt sin bedrift.                                                                                                                                                              

Kurs i Berlin-området, og Europa forøvrig, er et samarbeid med Fagopplæringen i Akershus og Oslo, Fagopplæringen i Berlin/Brandenburd, og EUs Leonardo-prosjekt. Les mer her.

 Instruktør-/fadderkurs - er et tilbud til lærlingens instruktør/ læremester, som har det daglige ansvaret for å lære opp lærlingene ute på byggeplass. Kurset gir en innføring i opplæringssystemet, og behandler emner som er viktige for instruktører i daglig kontakt med lærligene. Kurset bestilles av lærlingansvarlig i bedriften.