- +

Om å være lærling

"Lærling er en som tegner en lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve" 

 

Som lærling er du i en helt speiell situasjon i arbeidslivet siden arbeidsforholdet ditt styres av to kontrakter: 

 • Lærekontrakten skriver du med opplæringskontoret, som opptrer på vegne av bedriften. Lærekontrakten gir deg rettigheter til å ha arbeidsoppgaver i samsvar med det læreplanen beskriver, slik at du lærer faget ditt.
 • Ansettelseskontrakten skriver du med bedriften, og den gir deg rettigheter og plikter tilsvarende de andre ansatte i bedriften. Det er kun en forskjell, nemlig at din ansettelse kun gjelder så lenge du er lærling. Når du ikke er lærling lenger kan du og bedriften velge om dere vil føre ansettelsen videre.
 • jernbinder

Lærlinger får lønn i læretiden. I løpet av 2 år i lære vil du tjene det en fagarbeider tjener i løpet av ett år. Du begynner relativt lavt og stiger etter hvert som du lærer faget og produserer mer.

Første dag på jobb får lærlinger i BYGGOPP utdelt egen verktøykasse, arbeidsklær og verneutstyr. Verktøykassen inneholder alt det verktøy du trenger for å jobbe med faget ditt. Arbeidsklærne er tilpasset den årstiden du går inn i, og du får klær som passer for alle årstider. Verneutstyret bruker du daglig for å jobbe så trygt og sikkert som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

Når du som lærling antakelig møter arbeidslivet for første gang, melder det seg mange spennende og utfordrende oppgaver. I arbeidslivet har en både rettigheter og plikter. Stikkordsmessig gjelder følgende ansvarsforhold i læretiden:

   

Lærlingens ansvar:

 • følge bedriftens arbeidsreglement
 • bruke pålagt verneutstyr
 • ivareta bedriftens utstyr på en sikker måte
 • overholde arbeidstiden og bedriftens melderutiner
 • plikt til ådelta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
 • bruke e-loggen i samarbeid med lærebedriften og opplæringskontoret

 

Bedriftens og opplæringskontorets ansvar:

 • har arbeidsgiveransvar (lærebedriften)
 • holder nødvendig verneutstyr, verktøy og arbeidsklær (lærebedrift)
 • holder nødvendige lovfestede forsikringer (lærebedrift)
 • sørger for at opplæringen foregår i henhold til opplæringsloven og i samsvar med læreplanen for faget
 • følger opp bruken av e-loggen
 • forplikter seg til å føre deg fram til fag-/svenneprøve