- +

Bli lærebedrift

Hvordan bli godkjent opplæringsbedrift og medlem av Byggopp

Alle bedrifter må godkjennes av Fylkeskommunen v/fagopplæringen for å kunne ha lærlinger.
Byggopps medlemsbedrifter får slik godkjenning ved innsending av søknadskjema . (se link under)


Dersom bedriften er medlem i Entreprenørforeningen bygg og anlegg EBA, er den automatisk
medlem av opplæringskontoret Byggopp. Bedrifter uten medlemskap i EBA får samme oppfølging fra
opplæringskontoret som EBA medlemmer, men har andre betingelser på enkelte områder. Ta
kontakt med Byggopps leder for detaljert informasjon. Vi hjelper deg også i godkjenningsprosessen
overfor myndighetene, dersom det er ønskelig.


Søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift i Akershus.
Søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift i Oslo.
Søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift i Østfold.