- +

Kurs

Praktiske kurs for lærlinger i siste læreår

Tømrerfaget: Konstruksjon, bjelkelag, bærevegger, taksperrer, og utvendig kledning. Montering av dør og vindu.

Betongfaget: Forskaling og armering av trapp.

Begge disse kursene varer i én uke, og er trening mot fag/svenneprøve. Kursene går mellom februar og april.
Invitasjon til kurs blir sendt ut til lærlingansvarlig. 

Eksamensforberedende kurs

Eksamensforberedende kurs i tømrerfag og betongfag: Dette er for voksne som ønsker fagbrev, og for lærlinger som ikke
har programfagene fra skolen. Dette kjøres hver høst og hver vår. Invitasjon til kurs sendes ut til bedriftene.