- +

Læreplassgaranti

NÅ KAN DU FÅ LÆREPLASSGARANTI I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Oslofjordregionen vokser kraftig og innen 2030 vil mer enn 400 000 flere mennesker bo i Oslo, Akershus og Østfold. Mennesker som vil trenge et sted å bo, gå på skole og jobbe. Derfor trenger byggenæringen flere flinke hoder og hender. Etterspørselen etter faglært arbeidskraft øker for hver dag som går, og å velge et yrke i byggenæringen er kanskje det tryggeste du kan gjøre på det sentrale Østlandet.

Offentlige myndigheter stiller også krav til lærlinger i alle sine prosjekter. Dette medfører en enda større etterspørsel etter lærlinger innenfor byggfagene. Byggopp vil derfor gi garanti om læreplass i en av våre bedrifter i regionen. Garantien gjelder fagene tømrer og betong, og omfatter i tillegg til ungdom som allerede har valgt denne yrkesveien, også søkere til videregående utdanning i 2017. For at garanti kan stilles, gjelder følgende krav for eleven:

  • Alle fagene må være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
  • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2 å være aktiv søker til læreplass
  • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Samarbeidsavtaler læreplassgaranti:

 

Annonser om læreplass: 

 

 Kontakt oss gjerne direkte.

Erik Sørum, opplæringsleder ByggOpp Oslo, Akershus og Oslo

Tlf 901 20 031

Mail. erik.sorum@byggopp.no